Villkor vid bokning och betalning av ställplats på Backamo Lägerplats

Dessa villkor gäller mellan Stiftelsen Backamo Lägerplats och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Backamo Lägerplats.

Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Backamo Lägerplats. Kunder/gäster på Lägerplatsen är skyldiga att följa Backamo Lägerplats Ordningsregler. Ordningsreglerna finns i sin helhet på: backamolagerplats.se/ordningsregler

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Lägerplatsens personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka och betala ställplats på webbsidan boka.backamolagerplats.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs bankkort eller Swish och BankId. Betalning sker direkt, även vid bokning.

Bokning av plats

I priset ingår hyra av ställplats samt vid tillval även tillkoppling inklusive förbrukning av elektricitet (10ampere). En bokningsavgift på 30 kr tillkommer. Alla platser bokas från klockan 14.00 till 14.00.

Det åligger dig som kund att säkerställa ett säkerhetsavstånd på minst 4 meter till ev. granne och byggnad.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Backamo Lägerplats kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Samtliga priser är i SEK och inklusive mervärdesskatt.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske online via länken ni fått i bokningsbekräftelsen. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

Avbokning: 48 timmar före bokningen startar återbetalas ej.

Laddning av elektriska fordon

Laddning av elektriska fordon är förbjudet och ingår inte i dygnshyran. Vid otillåten laddning utgår en avgift om 750kr per laddningstillfälle.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Kunden ombesörjer själv det skydd kunden anser erforderligt såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

Backamo Lägerplats ansvarar inte för skada eller förlust som vållas av utomstående, ej heller för kvarglömda saker.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden förbinder sig att vårda anläggningen väl, följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Notera särskilt:

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du också Backamo Lägerplats och Hamnsystem Sverige ABs Data Policy.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Stiftelsen Backamo Lägerplats.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från Lägerplatsen. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan Backamo Lägerplats kräva skadestånd av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk, pandemi och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Backamo Lägerplats upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast ska underrättas. Backamo Lägerplats är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.Stiftelsen Backamo Lägerplats
Org.nummer: 858500-9668

Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se